Sigarasız Yaşam Derneği - Sigarasız Yaşam Başlıyor!                                                   Şu anda dünyada en yaygın kullanılan bağımlılık yapıcı maddelerden birisi ve hatta ilki sigaradır. Sigara, sadece kullanan bireyi değil, toplumun tamamını etkileyen, çok önemli bir  psikososyal sorundur.  Sigarasız Yaşam Derneği, toplum ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden sigara bağımlılığıyla mücadele etmek amacı ile kurulmuştur. Amaç sigara tüketimini, devlet organları ve sivil toplum kuruluşları ile de iş ve gönül birliği yaparak asgariye indirmektir.  ”Sigarasız Yaşam Derneği” faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, kurs, seminer,  konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, gerekli olan her türlü bilgi, belge, döküman ve yayınları temin etmek, diğer  derneklerle veya vakıf, sendika ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak, sigaranın zararlarına karşı mücadele yolunda gerekli her türlü tedbir ve kararların alınmasını temin için hükümet ve teşekküller nezdinde teşebbüslerde bulunmak, açık oturumlar ve basın toplantıları düzenlemek, amaçlarına yönelik çalışmaktadır. Mücadelemiz sigara içenlerle değil, sigarayı üretenlerledir. Hedefimiz sigara içen dostlarımıza, sigarayı bıraktırmakdan ziyade, çocuklarımızın sigaraya başlamaması için el ele mücadele etmektir. Çünkü biz; insanlığın, tabiatın ve kirletilmemesi gereken her şeyin demokrasiye ve insan haklarına inanan gerçek dostlarıyız.    Mehmet Şaşmaz    SYD Başkanı Hoşgeldiniz!  Willkommen   Destekçilerimiz Derneğimizi destekleyenlere teşekkür ederiz Sigarasız Yaşam Derneği Tüzüğü